Prawo działkowe

Trzy dokumenty regulujące prawne aspekty funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Są to dokumenty obowiązujące w chwili obecnej.

 

Ustawa z 8 lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Czytaj ustawę o ROD

 

Statut Polskiego Związku Działkowców
uchwalony przez VII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 kwietnia 2006 roku ze zmianami wprowadzonymi przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2007 roku
Czytaj statut PZD

 

Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Tekst jednolity znowelizowanego Regulaminu uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 7 kwietnia 2004 roku stan na dzień 1 maja 2012 r.
Czytaj regulamin ROD